Loading
Kişisel araçlar

İçeriğe atla. | Geziye atla

Buradasınız: Ana Sayfa Napo’nun filmleri

Select Language:

Napo’nun filmleri

Napo’nun film serisi bilgisayarda grafik programlarında üretilmiştir. İş yaşamında güvenlik meseleleriyle yüz yüze gelen karakterleri canlandırmaktadırlar. Ana karakter Napo ve arkadaşları kendilerini kelimelerin olmadığı bir dünyada ifade etmektedirler. Onların hikayelerinin eğitimsel değeri vardır. Soruları arttırır ve iş güvenliğinin çeşitli yönlerden tartışılmasını teşvik ederler. Bazen pratik çözümler sunar ya da bu konuda önderlik ederler. Eğitim, kültürel tarafsızlık ve mizah karışımının bir çizgi filmde buluşması “Napo” serisine ayrı bir kimlik kazandırmaktadır. Napo, sevimli fakat dikkatsiz bir karakterdir. Napo’nun evrensel dili, bu filmleri herkes için uygun yapmaktadır. Her bir sahne diğerlerinden bağımsızdır ve bütün bir film olarak ya da ayrı ayrı kullanılabilmektedir.

Electricity is a familiar and essential part of everyday life but electricity can injure or kill people, and cause damage, if it is not treated with respect. There are simple precautions that can be taken to significantly reduce the risk of injury when working with or near electricity. “Napo in… Shocking situations” describes some of the risks: short stories depict the confrontation between Napo and various electrical hazards, and the longer stories involve the organisation of work and working relationships. The hazard is played by a small figure drawn by an electric arc in electric blue colour. The film is designed to illustrate some of the issues, to promote discussion and to lead to safer working practices.

Bölümleri izleyin

description_napo-019-when-stress-strikes

Bölümleri izleyin

Kayma ve düşmeler, işyerlerinde en sık görülen tehlikelerden biri olup her yıl binlerce iş kazasına sebep olmaktadır. İşyerlerinde meydana gelen kaymaların birçoğu genellikle ıslak veya kirletilmiş zeminler nedeniyle; düşmeler ise genellikle ofis hizmetlerinin kötü idare edilmesi, bakım ve temizliğin yetersiz olması nedeniyle meydana gelir. Çözümler ise genellikle kolay ve uygun maliyetlidir. İşyerinde yapılacak risk değerlendirmesi; kirliliğin önlenmesi, yere dökülen maddelerin kontrolü, uygun ayakkabıların kullanımı, işyerinin tasarımı, bakım ve onarım, uygun zemin kaplamaları, kaliteli bakım ve temizlik hizmetlerinin sağlanması, etkili eğitim ve danışmanlığı da içeren kontrol tedbirlerini ortaya koymalıdır. Tüm sektörlere ve tüm bilgi düzeyindeki çalışanlara uygun olan bu film ile, iyi uygulamaların tanıtılması ve teşvik edilmesi amaçlanmakta; kayma ve düşmelerin neden olduğu iş kazalarının “ciddi durumlar” olduğu vurgulanmaktadır.

Bölümleri izleyin

All is not what it appears as the factory owner gives a media interview about the production and safety records of the company. On different levels, unsafe work practices, a failure to follow procedures and poor communications contradict her message that safety is a priority.

‘Working together’ addresses two issues in prevention: culture and behaviour. It emphasises that by working together, managers and employees can create a safer, healthier and more productive workplace based on a collaborative approach to improve safety culture - ‘the way we do things around here’ - the way in which safety is managed in the workplace.

Managers are leaders; effective leaders demonstrate their commitment by their actions. They promote OSH and lead by example; they are visible and aware of key issues. They are respected and trusted by the workforce because there is open communication and dialogue. They give recognition when things are done well and are decisive if things go wrong. Worker involvement is a two-way process where managers and employees talk to one another; listen to one another's concerns; solve problems, and share views and information

Bölümleri izleyin

Sigara dumanına maruz kalma, hem sigara içenler hem de içmeyenlerin sağlığı için oldukça zararlıdır. Bu maruziyet, kalp damar hastalıkları ve solunum sistemi ile ilgili hastalıklar gibi oldukça ciddi problemlerin yanısıra kanser ve koroner kalp hastalığına bağlı ölümlere de yol açabilir. Binlerce çalışan, halen işyerlerinde sigara dumanına maruz kalmaktadır. Bu kısa klip'te, sigarasız işyerleri için Napo'nun kendi değerli katkılarını bulacaksınız.

Bölümleri izleyin

Bu filmde işyerinde güvenli taşıma eylemi vurgulanmak istenmiştir. Filmin merkezinde, diğer iç ve dış taşıma şekillerinin yanı sıra, bir fork-lift aracı bulunmaktadır.

Filmde, saha güvenliği, kişi güvenliği, araç güvenliği, bakım, görülebilirlik, ters çevirme, yükleme ve boşaltma konularından sahneler bulunmaktadır. Özellikle yeni ve genç çalışanlar başta olmak üzere, tüm çalışanlar için kullanılabilir.

Filmin ana teması, işyerinde taşıma işleminin iyi organize edilmesi ve yönetilmesi gerektiğidir. Bu doğrultuda, üst düzey yöneticiler tarafından planlama, uygulama ve izleme faaliyetlerinin yapılması; tehlike ve risklerin teşhis edilmesi amacıyla risk değerlendirmesi ve buna karşılık uygun eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği konuları ele alınmaktadır. Aynı zamanda, gerekli eğitimin sağlandığı ve gözetimin gerçekleştirildiği çalışanların uygun davranışlarda bulunması gerektiği; risklerin azaltılması ve tehlikelerin en doğru şekilde yönetilmesi anlamında katılımcı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

Bölümleri izleyin

Bakım işlerindeki yetersiz çalışma standartları, meslek hastalıkları ve iş kazalarının ana sebebidir. Birçok kaza bakım çalışmaları sırasında ya da bakımın eksikliği nedeniyle veya bakımın yeterli kalitede yapılmaması nedeniyle meydana gelmektedir.

Filmde Napo’nun bulunduğu çeşitli durumları göstermektedir. Bazen, bakım işi yapan bir çalışandır, bazen de bir işçi. Bu filmde bir makinada bakım yapılmaya başlandığında izole etmenin ya da “kapatmanın” önemini, “gizlenmiş tehlikelerin” yol açtığı problemleri, kapalı alanlarda çalışmayı ve bakım çalışmaları yürütülürken özellikle kontrol ve test aşamalarında yetkili kişilerin çalışmasının önemini görmekteyiz.

Tüm sektörler ve tüm düzeydeki çalışanlar için uygun olan bu film, iyi uygulamaları tanıtmak ve güvenli bakımın önemine dikkat çekmek istemektedir.

Bölümleri izleyin

Film, cildin zararlı ve bazen de o kadar zararlı olmayan malzemelere maruz kalmasının tehlikeler, maruz kalındığında meydana gelecek durumlar ile risklerden kaçınmak, cildi korumak ve hasarı önlemek için neler yapılabileceğine yönelik bilinci artırmaktadır. Napo, cilt sorunlarına yol açabilecek malzemeler ve kimyasallara maruz kalınan birçok farklı durumu keşfetmektedir. Cildin şaşırtıcı özelliklerini öğrenir ve bu özellikleri izleyicilere de öğretmeye soyunur: “Cildiniz hakkında hep bilmek istediğiniz her şey”. Sorunu önleyici tedbirleri tanımlar ve üç önemli mesaj iletir: Kaçın – Korun- Kontrol et.

Kimyasallarla temastan kaçınma ya da teması en aza indirmenin çeşitli yolları vardır: Ortadan kaldırma- kimyasal yerine mekanik bir yöntemi kullanma; yer değiştirme- daha güvenli bir alternatifi kullanma; güvenli bir çalışma mesafesi bırakma- doğrudan el ile çalışmak yerine bir araç kullanarak tutmak. Kişisel koruyucu donanım (KKD) cildi korumak için tasarlanmıştır ancak Napo bize bulaşmanın hızlı bir şekilde temizlenmesini, cildin doğu şekilde yıkanmasını ve tamamen kurutulmasını, düzenli olarak krem kullanılmasını göstererek cildi korumanın önemini hatırlatmaktadır. Son olarak Napo cilt sorunlarının erken işaretlerini yakalayabilmek için düzenli kontrolü tavsiye etmektedir.

Bölümleri izleyin

Bu film, 2003 yılında yapılan ”Kazımak ve koklamak- işyerinde kimyasal riskler” filminin gözden geçirilmiş halidir. Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan uyumlaştırılmış işaretlerdeki (piktogramlardaki) değişiklikler ile kimyasalların ürün sınıflandırmasında, etiketlenmesinde ve paketlenmesinde (CLP) kullanılan işaretleri tanıtmaktadır. Mevcut durumda bulunan 7 piktogramın yerini 9 piktogram almıştır.

Önemli tarihler: maddelerin yeni global sisteme (GHS) göre yeniden sınıflandırılması ve etiketlenmesi gereken 1 Aralık 2010; Karışımlar (eski adıyla preparatlar) için aynı sürecin uygulanacağı 1 Haziran 2015.

Napo, tahriş edici, yanıcı, aşındırıcı, toksik ya da çevre için tehlikeli olanları dâhil çeşitli kimyasallarla çalışma konusunda kısa skeçlerde yer almaktadır. Her bir skeç güvenli çalışma uygulamaları ile kazaların nasıl önlenebileceğini gösteren özet bölümlerle devam etmektedir. Bu film, tüm sektörler ve tüm seviyedeki çalışanlar için uygundur. Filmin amacı, kimyasal ürünlerin etiketlenmesinin önemine dikkat çekmektir. Patlamalı bir açılış sahnesinin ardından, 6 bölüm önce ciddi olumsuz sonuçları olan yanlış yolu ve güvenlik talimatlarına uyulan doğru yolu göstermektedir.

Bölümleri izleyin

Film, Napo’nun, örnek bir çalışanın, hikayesini anlatmaktadır. Napo, işten sonra, her nasılsa, çeşitli durumlarda riskleri ve kuralları göz ardı etmektedir. Bu durum nedeniyle kazalara ramak kalmaktadır, en sonunda Napo’nun hastaneye yatmasına yol açan bir spor yaralanmasıyla sonuçlanmıştır. Boş zamanlarda karşılaşılan durumlar araba, ev, yaşam tarzı, sosyal hayat ve sporla ilgili tüm durumları kapsar. Kısa bir soru listesi internet sitesinden ya da DVD’den indirilebilir ve izleyicilerle bazı kuralların üzerinden birlikte geçmek için kullanılabilir.

Napo’nun bu filminde öncelikli izleyici hedef kitlesi bir firmada çalışanlardır. Boş zamanlarda güvenlik konusuyla ilgili bir araç olarak tasarlanmıştır. Fakat film, işgünü kayıplarının yönetimi ile bağlantılı olarak yönetici eğitimlerinde kullanım içinde uygundur.

Bölümleri izleyin

Risk değerlendirmesi 2008/2009Avrupa İSG Haftası kampanyasının konusudur. Riskli işler, işyerindeki tehlike ve risklerle ilgilidir. Bu işlerde risklerin değerlendirmek gerekir ve işyerini daha sağlıklı ve güvenli yapabilmek için bu değerlendirmenin bulgularına dayanarak harekete geçilmelidir. Filmde tehlikelere, bazı en yaygın işyeri risklerine ve iş kazaları ve meslek hastalıkları sıklıklarını azaltmak için “Dur, Düşün ve Harekete Geç” davranışına duyulan ihtiyaca değinilmektedir. Film, risk değerlendirmesine giriş ve tehlike-risk kavramlarının anlatılmasında kullanılabilecek yardımcı bir eğitim aracı olarak tasarlanmıştır.

Bölümleri izleyin

Kas iskelet sistemi hastalıkları (KİH) Avrupa’da en yaygın işle ilgili hastalık sorunudur. Bu hastalık milyonlarca işçiyi etkilemektedir, insanların %90’I yaşamlarının bir bölümünde bel ağrısı, el-kol ağrısı ve tekrarlayan hareket yaralanması yaşamıştır.

“Yükü hafiflet”, kas iskelet sistemi hastalıklarını önlemek için bütüncül bir yönetim yaklaşımını desteklemektedir vesoğuk çalışma ortamı, yapılan işin adımları, taşınan yük gibi çevresel faktörler ile tüm stress ve gerilimleri kapsayan “vücut üzerindeki tüm yüklerin” dikkate alınmasını gerekli görmektedir.

Film, Napo’nun farklı çalışma durumlarına göğüs gerdiğini göstermektedir ve göçmen, geçici çalışanlar dahil tüm işçiler için uygundur. Işyerlerinde karşılaşılan 11 farklı tipik sahne bulunmaktadır.

Bölümleri izleyin

Film, çalışmaya yeni başlayan ya da yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan gençlerin yüzyüze kaldığı sorunlarla ilgili bilincin arttırılması amacıyla tasarlanmıştır. Napo, genç izleyicilere, özellikle henüz eğitim gören ya da iş deneyimi olan gençlere, ulaşmak için ideal bir yoldur. Film, ayrıca göçmenler ya da geçici çalışanlar gibi iş hayatına yeni giren tüm çalışanlar için de uygundur. İşyerine yeni başlayan birinin karşılaşabileceği 7 sahne bulunmaktadır.

Bölümleri izleyin

İşteki gürültü, binlerce çalışanı etkilemektedir. Film, işitme kaybının bazı temel nedenlerini göstermek ve gürültünün kaynağında control edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve gerektiğinde uygun kulak koruyucuların kullanımasının gerekliliğini vurgulamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu film, tüm sektörler ve her seviyedeki çalışan için uygundur, özellikle eğitim alan ve iş deneyimi olan genç çalışanlar için uygundur.

Bölümleri izleyin

Film, temizlik ve müteahhitlik işlerinde işçilerin karşı karşıya kaldığı kayma, düşme, takılma, elle taşıma ve yalnız çalışma gibi sağlık ve güvenlik risklerini göstermektedir. Hedef grup, temizleme şirketleri ve çalışanlarıdır fakat film tüm sektörlerdeki her seviye çalışan için, özellikle genç çalışanlar için uygundur. Filmin amacı, insanları temizleme işlerinin ortak riskleri konusunda bilinçlendirmek ve önleyici tedbirleri işaret etmektir. Napo riskleri bazen dikkate almakta bazen de almamaktadır. Nanette, arkadaşları, patronu ve müşterileri ile birlikte Napo farklı düzeydeki risklerle yüzyüze gelmektedir. Durumlar, organizasyon, iş planı, güvenlik işaretleri, merdivenlerin ve basamakların kullanımı, elle taşıma problemleri, birlikte çalışma ve bilginin aktarımı konularının konuşulmasına fırsat sunmaktadır.

Bölümleri izleyin

Napo bir inşaat alanında çalışmaktadır ve filmde bir şantiyedeki yaygın tehlike ve riskler gösterilmektedir. Bir çalışan olarak, Napo bir çok tehlikeli durumla karşılaşmaktadır ancak hayatta kalmak onun için bir mucizedir. Film yapı ve inşaat alanında çalışanlar için üretilmiştir ancak tüm sektörler ve çalışanlar için özellikle eğitim gören ya da çalışan gençler için de uygundur. Filmin amacı, bir inşaat alanında en sık rastlanan risklere ilişkin bilinci arttırmak ve önleyici tedbirlerin duruma gore adapte edilebilmesine imkan sağlamaktır. Girişte farklı karakterler görülmektedir, bir inşaat işçisi olarak Napo, bir iş arkadaşı, patronu ve bir mimar filmde rol almaktadır. Yüksekten düşme, bel ağrısı, taşıma yollarının organizasyonu, hijyen ve şantiyenin güvenliği konularını da içeren çeşitli riskli durumlar 7 kısa hikayede ele alınmaktadır.

Bölümleri izleyin

Napo, tahriş edişi, tutuşabilir, aşındırıcı, toksik ya da çevreye bir zararı olabilecek kimyasallarla çalışma ile ilgili kısa skeçlerde yer almaktadır. Her skeç, tüm sektörler ve çalışanlar için, özellikle de eğitim gören ya da çalışan gençler için uygundur. Filmin amacı, kimyasal ürünleri etiketlemenin önemine dikkat çekmektir. Napo, kimyasal maddelerin kullanımı ile karşı karşıya kalmaktadır. 6 dizi,ciddi sonuçları olan yanlış yolları ve güvenlik talimatlarının uyulduğu doğru yolları göstermektedir. Film, 9 güvenlik sembolünün 6’sını kapsamakta ve kısa bir şekilde patlama riskine değinmektedir.

Bölümleri izleyin

Film, işyerindeki genel riskleri ele almaktadır ve hiç iş deneyimi olmayan ya da çok az olan genç çalışanlar için idealdir. Risk farkındalığını, güvenli çalışmanın gerekliliğini ve eğitimin önemini öne çıkarmaktadır. Bu film, tüm sektörler ve her tür ve seviyede iş deneyimine sahip çalışanlar, özellikle eğitim gören ya da çalışan gençler için uygundur. Filmin amacı, temel riskler konusundaki bilinci yükseltmek ve izleyenleri kazalar hakkında düşünmeye ve nasıl önlebileceklerini tartışmaya davet etmektir. Filmde dokuz aksi tesadüf vardır ve her biri bir işyerindeki toplu ya da kişisel tipik risklerdir. Film, risklerin doğru bir şekilde işaretlenmesi, uyarı levhalarının anlaşılması, işe gelişte ve işten gidişte güvenlik, uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı, risk almama, doğru ve en uygun paketin seçilmesi, kestirme yollar kullanmamanın önemi ve iş ekipmanının eğitimli personel tarafından kullanışmasının önemi gibi konuların altı çizilmektedir.

Bölümleri izleyin

Napo serisinin ilk filmi, işyerinde bulunan sağlık ve güvenlik işaretlerine yönelik temel bir giriş sağlar. Yeni işçiler için yararlı bir rehber ve diğer çalışanlar için değerli bir hatırlatıcıdır. Farklı işyeri ve durumlar, güvenlik işaretlerinin önemini göstermektedir. Bu film tüm sektörler için ve tüm seviyedeki çalışanlar için, özellikle eğitim gören ya da çalışan gençler için uygundur.

İzleyenleri güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme, işaretlere uymanın önemini vurgulama ve işaretlerin şekil ve renklerine göre anlamlarını ayırt etme ve öğrenmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Onüç skeçten oluşmaktadır. Her bir skeç, Napo’ya anlamlarını ve güvenliğin önemini hatırlatmak üzere canlanan işaretlerle Napo’nun karşılaştığı bir çalışma durumu ile ilgilidir. Diziler, işaretlere uyulmazsa ne olacağını ve işaretlerin verimli çalışmasının önündeki teknik ve organizasyonel engelleri göstermektedir.

Bölümleri izleyin

  • AUVA
  • DGUV
  • HSE
  • INAIL
  • INRS
  • SUVA
  • OSHA