You are here

Център за изтегляне

За да изтеглите филмите за Напо или избрани сцени от тях, отворете уебсайта на Напо (www.napofilm.net) и намерете филма или сцената, които желаете да изтеглите. Можете или да кликнете върху бутона „Сваляне на файл“ , или да добавите видеофайла към файлове за изтегляне, като кликнете върху бутона „Файлове за изтегляне“ .