Премини към основното съдържание

Очаквайте през 2023 г.

Portrait of Napo

През 2022 г. издадохме филм за канцерогенните вещества, „Напо в… скритите убийци“ — като принос към общия план на ЕС за борба с рака.

През 2023 г. климатичните промени остават на преден план в дейността на много европейски организации в областта на безопасността и здравето при работа, затова планираме ново издание на Напо в... топлинен стрес (Дуелът) заедно с материали за противопожарна защита, както и актуализирана и редактирана версия на първия филм за Напо — „Напо в... разказ за най-добрите знаци“.