You are here

Резултати от търсенето за "Предотвратяване на злополуки"

Напо във... „Аз съм kommmitmensch“.

Напо във... „Аз съм kommmitmensch“.
2018

В продължение на повече от 20 години Напо изпълнява централна роля в безопасността и здравето при работа (БЗР). С комичния си маниер той привлича вниманието към най-важните теми в областта на БЗР и повишава осведомеността за тях. Веднага след като...

Преглед на филм

Напо в…онлайн оценка на риска

Напо в…онлайн оценка на риска
2017

Напо знае, че превенцията е по-добрата алтернатива на лечението. В този кратък материал с продължителност две и половина минути, той представя на Началника OiRA — безплатният и лесен за ползване онлайн инструмент, с който малките предприятия могат...

Преглед на филм

Pages