You are here

Резултати от търсенето за "Превенция на трудови злополуки"

Напо във филма... с поддръжката шега не бива

Напо във филма... с поддръжката шега не бива
2010

Ниските стандарти на поддръжка са основна причина за злополуки и професионални заболявания. Много от злополуките настъпват при работа по поддръжка, поради липса на поддръжка или в резултат на лошо качество на поддръжката. Този филм показва героят...

Преглед на филмГледайте епизодите

Pages