You are here

Резултати от търсенето за "Превенция на трудови злополуки"

Напо в ... рискова ситуация

Напо в ... рискова ситуация
2008

Оценката на риска е тема на Европейската кампания през 2008/09 г. Филмът „Напо в рискова ситуация“ разказва за опасностите и рисковете при работа и за необходимостта от оценка на риска и предприемане на действия по отношение на направените...

Преглед на филмГледайте епизодите

Pages