You are here

Химикали

Резултати от търсенето за "Химикали"

Напо в... предпазвайте кожата си!

Напо в... предпазвайте кожата си!

2009

Филмът разкрива опасностите от излагането на кожата на вредни (понякога и не дотам вредни) вещества, описва ситуациите, в които може да се случи това, и пояснява как да избегнем рисковете, предпазим...

Напо е в... опасност: химикали!

Напо е в... опасност: химикали!

2009

Това е обновен вариант на създадения през 2003 г. филм „Изтрий и помириши“ (Scratch and Sniff), който разказва за рисковете от химикалите на работното място. Промените във филма са направени с цел да...

Pages