You are here

Резултати от търсенето за "Опасни вещества"

Напо е в... опасност: химикали!

Напо е в... опасност: химикали!

2009

Това е обновен вариант на създадения през 2003 г. филм „Изтрий и помириши“ (Scratch and Sniff), който разказва за рисковете от химикалите на работното място. Промените във филма са направени с цел да...

Pages