You are here

Резултати от търсенето за "Участие на ръководството и служителите"

Напо във... „Аз съм kommmitmensch“.

Напо във... „Аз съм kommmitmensch“.
2018

В продължение на повече от 20 години Напо изпълнява централна роля в безопасността и здравето при работа (БЗР). С комичния си маниер той привлича вниманието към най-важните теми в областта на БЗР и повишава осведомеността за тях. Веднага след като...

Преглед на филм