You are here

Поддръжка

Резултати от търсенето за "Поддръжка"

Napo в ... не е смешно

Napo в ... не е смешно
2013

Подхлъзванията и паданията са едни от най-честите опасности, които водят до възникването на десетки хиляди на злополуки на работното място всяка година. Повечето падания се случват при мокри или "замърсени" повърхности, дължащи се на лошо...

Преглед на филмГледайте епизодите

Напо във филма... с поддръжката шега не бива

Напо във филма... с поддръжката шега не бива
2010

Ниските стандарти на поддръжка са основна причина за злополуки и професионални заболявания. Много от злополуките настъпват при работа по поддръжка, поради липса на поддръжка или в резултат на лошо качество на поддръжката. Този филм показва героят...

Преглед на филмГледайте епизодите

Pages