You are here

Поддръжка

Резултати от търсенето за "Поддръжка"

Napo в ... не е смешно

Napo в ... не е смешно

2013

Подхлъзванията и паданията са едни от най-честите опасности, които водят до възникването на десетки хиляди на злополуки на работното място всяка година. Повечето падания се случват при мокри или "...

Напо във филма... с поддръжката шега не бива

Напо във филма... с поддръжката шега не бива

2010

Ниските стандарти на поддръжка са основна причина за злополуки и професионални заболявания. Много от злополуките настъпват при работа по поддръжка, поради липса на поддръжка или в резултат на лошо...

Pages