You are here

Шум

Резултати от търсенето за "Шум"

Напо в … добро здраве обратно в бъдещето

Напо в … добро здраве обратно в бъдещето
2016

Работната сила в Европа застарява. Към 2030 г. се очаква работещите на възраст над 55 г. да представляват 30% или повече от работната сила в много европейски страни. Това създава предизвикателства за работещите, работодателите и предприятията. „Напо...

Преглед на филмГледайте епизодите

Напо в "спри този шум"!

Напо в "спри този шум"!
2005

Шумът на работното място засяга хиляди работници. Филмът има за цел да покаже някои от основните причини за загуба на слуха и да подчертае необходимостта от контрол на шума при източника, от вземане на превантивни мерки и носене на подходящи...

Преглед на филмГледайте епизодите

Pages