You are here

Резултати от търсенето за "Подхлъзвания, спъвания и падания"

Напо в "почистването"

Напо в "почистването"

2004

Филмът показва рисковете за здравето и безопасността, на които са изложени работниците в сферата на почистването, напр. подхлъзвания и препъвания, падания, ръчна обработка на товари и работа сам...

Sicherer Auftritt mit Napo (Здраво стъпили на земята с Напо)

Sicherer Auftritt mit Napo (Здраво стъпили на земята с Напо)

2003

За безопасни условия на труд са необходими предвидливост и добра организация на работата. В този филм нашият герой Напо се подхлъзва, спъва се и изпада от една рискова ситуация в друга. Шестте кратки...

Pages