Премини към основното съдържание

Филмите за Напо

Филмите за Напо

"Най-голямата полза от Напо е да се мисли като Напо"

Поредицата от филми за Напо са произведени с компютърна графика. В тях участват герои от света на труда, които са изправени пред проблеми на безопасността.

Главният герой Напо и неговите партньори се изразяват на език без думи. Техните истории имат образователна стойност. Те поставят въпроси и възбуждат дискусии по конкретни аспекти на безопасността при работа. Понякога предлагат практически решения или водят до такива.

Тъкмо това съчетание на образование, културен неутралитет и хумор в анимационен стил определя характерния облик на поредицата "Напо". Напо е симпатичен, но невнимателен герой. Универсалният език на Напо прави филмите достъпни за всички. Всяка сцена е независима от останалите и може да се използва като филм или сама за себе си.

Тъй като е анимационен герой, Напо може да изследва области, недопустими за игрални или документални филми. Той е неразрушим и вечно оцеляващ - за разлика от работниците, които се опитваме да предпазим.

Този филм илюстрира риска от пожар и експлозия на работното място и мерките, които могат да бъдат предприети за намаляване на рисковете. Основен въпрос при управлението на риска е необходимостта от…

Изменението на климата зае предна позиция в политическия и социалния дневен ред. Новият филм за Напо е предназначен да повиши осведомеността за въздействието на изменението на климата върху работната…

Първият филм от поредицата за Напо представлява елементарно запознаване със знаците и символите за безопасност, срещани на работното място. Той е полезно ръководство за нови работници и ценен…

Борбата с рака е един от приоритетите  на Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021-2027. Този филм за Напо е предназначен да повиши осведомеността относно свързания с…