You are here

Филмите за Напо

"Най-голямата полза от Напо е да се мисли като Напо"

Поредицата от филми за Напо са произведени с компютърна графика. В тях участват герои от света на труда, които са изправени пред проблеми на безопасността.

Главният герой Напо и неговите партньори се изразяват на език без думи. Техните истории имат образователна стойност. Те поставят въпроси и възбуждат дискусии по конкретни аспекти на безопасността при работа. Понякога предлагат практически решения или водят до такива.

Тъкмо това съчетание на образование, културен неутралитет и хумор в анимационен стил определя характерния облик на поредицата "Напо". Напо е симпатичен, но невнимателен герой. Универсалният език на Напо прави филмите достъпни за всички. Всяка сцена е независима от останалите и може да се използва като филм или сама за себе си.

Тъй като е анимационен герой, Напо може да изследва области, недопустими за игрални или документални филми. Той е неразрушим и вечно оцеляващ - за разлика от работниците, които се опитваме да предпазим.

Приключенията на напо

Приключенията на напо
2001

Филмът разглежда обичайните рискове на работното място и е идеален за млади хора, които имат малко трудов стаж или изобщо не са работили. Той поставя ударението върху осведомеността за рисковете, необходимостта да се работи безопасно и значението на...

Преглед на филмГледайте епизодите

Разказ за най-добрите знаци

Разказ за най-добрите знаци
1998

Първият филм от поредицата за Напо представлява елементарно запознаване със знаците и символите за безопасност, срещани на работното място. Той е полезно ръководство за нови работници и ценен опреснителен курс за другите работници. Показани са...

Преглед на филмГледайте епизодите

Pages