You are here

Филмите за Напо

"Най-голямата полза от Напо е да се мисли като Напо"

Поредицата от филми за Напо са произведени с компютърна графика. В тях участват герои от света на труда, които са изправени пред проблеми на безопасността.

Главният герой Напо и неговите партньори се изразяват на език без думи. Техните истории имат образователна стойност. Те поставят въпроси и възбуждат дискусии по конкретни аспекти на безопасността при работа. Понякога предлагат практически решения или водят до такива.

Тъкмо това съчетание на образование, културен неутралитет и хумор в анимационен стил определя характерния облик на поредицата "Напо". Напо е симпатичен, но невнимателен герой. Универсалният език на Напо прави филмите достъпни за всички. Всяка сцена е независима от останалите и може да се използва като филм или сама за себе си.

Тъй като е анимационен герой, Напо може да изследва области, недопустими за игрални или документални филми. Той е неразрушим и вечно оцеляващ - за разлика от работниците, които се опитваме да предпазим.

Напо в "безопасност на площадката"

Напо в "безопасност на площадката"
2004

Напо работи на строителна площадка и филмът показва някои от обичайните опасности и рискове на площадката. Като работник Напо се сблъсква с редица опасни ситуации, но успява да оцелее в тези изпитания. Филмът е предназначен за строителните работници...

Преглед на филмГледайте епизодите

Sicherer Auftritt mit Napo (Здраво стъпили на земята с Напо)

Sicherer Auftritt mit Napo (Здраво стъпили на земята с Напо)
2003

За безопасни условия на труд са необходими предвидливост и добра организация на работата. В този филм нашият герой Напо се подхлъзва, спъва се и изпада от една рискова ситуация в друга. Шестте кратки сцени могат да се използват в презентации и...

Преглед на филм

Приключенията на напо

Приключенията на напо
2001

Филмът разглежда обичайните рискове на работното място и е идеален за млади хора, които имат малко трудов стаж или изобщо не са работили. Той поставя ударението върху осведомеността за рисковете, необходимостта да се работи безопасно и значението на...

Преглед на филмГледайте епизодите

Разказ за най-добрите знаци

Разказ за най-добрите знаци
1998

Първият филм от поредицата за Напо представлява елементарно запознаване със знаците и символите за безопасност, срещани на работното място. Той е полезно ръководство за нови работници и ценен опреснителен курс за другите работници. Показани са...

Преглед на филмГледайте епизодите

Pages