You are here

Back to Films

Напо в "безопасен старт"!

Филмът има за цел да повиши осведомеността по проблемите, с които се срещат младите хора при започване на нов вид дейност или работа на ново работно място. Напо е идеалният начин да се въздейства на младежката аудитория, и по-специално на млади хора, които се обучават или работят. Филмът е подходящ също за новопостъпващи на пазара на труда, включително за мигрантите и временните работници. Седем сцени показват типични ситуации, пред които се изправя новия човек на работното място.

Напо в: безопасно начало!
Внимание - слушай внимателно!
Информационно претоварване!!
Внимавай и за другите!
Край

Епизод 07Край

2006