You are here

Back to Films

Напо в "спри този шум"!

Шумът на работното място засяга хиляди работници. Филмът има за цел да покаже някои от основните причини за загуба на слуха и да подчертае необходимостта от контрол на шума при източника, от вземане на превантивни мерки и носене на подходящи средства за защита на слуха, когато това се налага. Филмът е подходящ за работници от всички сектори и равнища, и по-специално за млади хора, които се обучават или работят.

Напо в "спри този шум!"
Непоправимо
Не го чух
Шумът в офиса
Пренебрегнат
Не вдигай още повече шум!
Край

Епизод 08Край

2005