Напо - Безопасност с усмивка

Насърчете безопасността и здравето при работа с филмите за НАПО
Напо е героят в поредица от анимационни филми, копрудукция на малка група европейски организации, за представяне на важни теми в областта на безопасността и здравето при работа по запомнящ се, весел начин. Симпатичният герой символизира работника в коя да е индустрия или кой да е сектор.

Филми за Напо

Напо в "облекчете товара"! - 2021

Напо в "облекчете товара"! - 2021

Напо в … работа от разстояние, за да спре пандемията

Напо в … работа от разстояние, за да спре пандемията

Напо в … спрете пандемията

Напо в … спрете пандемията

Напо в … работа на височина

Напо в … работа на височина

Напо в... топлинен стрес (Давайте пример с действията си)

Напо в... топлинен стрес (Давайте пример с действията си)

Напо в... топлинен стрес (Дуелът)

Напо в... топлинен стрес (Дуелът)

Напо в "спри този шум"!

Напо в "спри този шум"!

Напо в "почистването"

Напо в "почистването"

Напо в "безопасност на площадката"

Напо в "безопасност на площадката"

Приключенията на напо

Приключенията на напо

Напо в… „когато стресът стачкува“

Напо в… „когато стресът стачкува“

Разказ за най-добрите знаци

Разказ за най-добрите знаци

Napo в ... не е смешно

Napo в ... не е смешно

Напо в … ситуации под напрежение!

Напо в … ситуации под напрежение!

Напо в … да работим заедно

Напо в … да работим заедно

Напо в … добро здраве обратно в бъдещето

Напо в … добро здраве обратно в бъдещето

Напо във ... белите дробове на работното място

Напо във ... белите дробове на работното място

Sicherer Auftritt mit Napo (Здраво стъпили на земята с Напо)

Sicherer Auftritt mit Napo (Здраво стъпили на земята с Напо)

Напо в ... движи се безопасно

Напо в ... движи се безопасно

Wo ist mein Kopf (Напо във... „Къде е главата ми...“)

Wo ist mein Kopf (Напо във... „Къде е главата ми...“)

Напо във филма... с поддръжката шега не бива

Напо във филма... с поддръжката шега не бива

Denk an mich. Dein Rücken (Напо във... „Пазете гърба си“)

Denk an mich. Dein Rücken (Напо във... „Пазете гърба си“)

Напо в... предпазвайте кожата си!

Напо в... предпазвайте кожата си!

Напо в…онлайн оценка на риска

Напо в…онлайн оценка на риска

Напо е в... опасност: химикали!

Напо е в... опасност: химикали!

Напо по…пътя към безопасността

Напо по…пътя към безопасността

Напо във: “безопасността на... и извън работното място”

Напо във: “безопасността на... и извън работното място”

„Напо във... праха на работното място“

„Напо във... праха на работното място“

Напо в ... рискова ситуация

Напо в ... рискова ситуация

Напо във... „Аз съм kommmitmensch“.

Напо във... „Аз съм kommmitmensch“.

Напо в "облекчете товара"!

Напо в "облекчете товара"!

Напо в "безопасен старт"!

Напо в "безопасен старт"!