You are here

La història de Napo

Els orígens de Napo

Napo es va crear gràcies a la iniciativa d'un petit grup de professionals de la comunicació sobre seguretat i salut en el treball que volien crear materials d'alta qualitat, capaços de superar els límits que imposen les especificitats nacionals, ja siguin culturals, lingüístiques o de maneres de treballar.

Les pel·lícules d’en Napo no pretenen abordar els temes en profunditat, ni tampoc s’han de considerar una eina didàctica o formativa. En Napo i els seus amics tenen la missió d’oferir una introducció atractiva al món de la seguretat i la salut en el treball, gràcies a uns personatges simpàtics i unes històries divertides, sempre amb una perspectiva humorística i desimbolta/informal. “La Seguretat amb un somriure” és la contribució d’en Napo per aconseguir que els llocs de treball siguin més segurs, més saludables i millors.

Introducció

El consorci audiovisual Napo es va crear arran de la celebració de l'Any Europeu de la Seguretat i la Salut en el Treball 1992/1993 i del Festival de Cinema Europeu que va tenir lloc a Tessalònica (Grècia) el 1992. El consorci l’integren les següents institucions nacionals: HSE (Regne Unit), DGUV (Alemanya), INAIL (Itàlia), INRS (França), SUVA (Suïssa) i AUVA (Àustria).

La Comissió Europea va donar suport als festivals de cinema, amb la intenció d'adaptar les millors pel·lícules i vídeos per difondre-les arreu de la Unió Europea (UE). Aquest objectiu, però, es va mostrar molt difícil d’assolir, perquè moltes pel·lícules són propietat de productores comercials, que no volen cedir els drets. A més, les diferències culturals fan molt difícil adaptar les imatges, les línies argumentals i l'estètica a fi que una mateixa pel·lícula pugui funcionar en diversos països.

Com a conseqüència, el consorci Napo va celebrar una reunió per trobar una manera d'encarregar i produir vídeos sobre seguretat i salut en el treball aptes per a tot Europa. El consorci Napo es fonamenta en l’interès personal i en la contribució de les persones a títol individual, i no té caràcter institucional.

El naixement d’en Napo

El grup creador de Napo va preparar un plec de prescripcions tècniques i va licitar la producció d’un vídeo sobre senyals de seguretat. Cada integrant del grup havia d’identificar dues productores del seu mateix país per convidar-les a realitzar una proposta. Via Storia, una empresa d'Estrasburg (França), va obtenir l’adjudicació, i així va néixer en Napo!

La primera pel·lícula, “La història dels millors senyals”, es va presentar al Festival de Cinema de la Unió Europea a Edimburg (Escòcia) el 1998, i va guanyar diversos premis en el 15è Congrés Mundial de Seguretat i Salut en el Treball que va tenir lloc a Sao Paulo (Brasil) el 1999. Aquesta primera pel·lícula d’en Napo també va ser premiada a diversos festivals nacionals de cinema a França i Alemanya.

El 2003 l'Agència Europea per a la Salut i la Seguretat en el Treball, amb seu a Bilbao, va expressar el seu interès a produir una tercera pel·lícula amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Seguretat i la Salut en el Treball, que aquell any se centrava en les substàncies perilloses. Es va arribar a un acord amb el consorci Napo a fi que l'Agència facilités còpies mestres de la pel·lícula a tots els estats membres de la UE, als països candidats a entrar a la UE i als països integrants de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC). L’acord incorporava disposicions clares sobre la no exclusivitat, els drets d’autor i els costos, i va suposar l’inici d’una col·laboració entre el consorci Napo i l’Agència Europea, que s'ha mantingut des d’aleshores.