Vés al contingut

Les aventures d’en Napo

Categories
Accident prevention

Aquesta pel·lícula aborda els riscos més freqüents en el lloc de treball i és ideal per als joves que tenen poca o cap experiència laboral. Subratlla la importància de prendre consciència dels riscos, la necessitat de treballar en un entorn segur i de rebre formació. És apta per a tots els sectors i per a empleats de qualsevol nivell, però especialment per a joves en formació o en pràctiques. Pretén conscienciar sobre els riscos bàsics i convida els espectadors a reflexionar sobre els accidents i a debatre sobre la manera de prevenir-los. Consta de nou desventures, cadascuna de les quals és típica d'un risc individual o col·lectiu en una empresa. La pel·lícula posa de manifest la importància d'assenyalar els riscos amb exactitud, d'entendre les etiquetes d'advertència, de fer amb seguretat el trajecte des del treball i al treball o de l'ús de l'equip de protecció individual adequat, així com la necessitat de no córrer riscos, d'utilitzar els embalatges correctes i més adequats, de prendre's el temps necessari per realitzar els treballs i que la maquinària sigui manipulada per treballadors amb experiència.