You are here

Search results for "Accident prevention"

Napo en... Jo soc un kommmitmensch

Napo en... Jo soc un kommmitmensch
2018

Napo és una figura central en la Seguretat i la Salut en el Treball ( SST ) des de fa més de 20 anys. Amb el seu aire còmic , Napo suscita l'interès i sensibilitza sobre els temes més importants en matèria de SST . Quan Napo es va assabentar de la...

View film

Napo en…avaluació de riscos "en línia"

Napo en…avaluació de riscos "en línia"
2017

En Napo sap que val més curar-se en salut. En aquest curt de dos minuts i mig, Napo mostra OiRA al seu cap. És una eina gratuïta en línia i fàcil d’utilitzar, que permet a les petites empreses avaluar els riscos dels seus llocs de treball. Si, com...

View film

Pages