You are here

Noise

Search results for "Noise"

Napo a ... Retorn a un futur saludable

Napo a ... Retorn a un futur saludable
2016

Els treballadors europeus estan envellint; a l’any 2030, s’espera que els treballadors més grans de 55 anys seran el 30% o més del total dels treballadors en molts països de la UE. Això suposa un repte per a empleats, empresaris i empreses. Napo a “...

View filmView scenes

En Napo a “deixa de fer soroll!”

En Napo a “deixa de fer soroll!”
2005

El soroll en el treball afecta milers de treballadors. Aquesta pel·lícula té per objectiu mostrar algunes de les principals causes de pèrdua d'audició i subratllar la necessitat de controlar el soroll en el seu origen, així com de prendre mesures...

View filmView scenes

Pages