You are here

Search results for "Risk assessment"

Napo en…avaluació de riscos "en línia"

Napo en…avaluació de riscos "en línia"
2017

En Napo sap que val més curar-se en salut. En aquest curt de dos minuts i mig, Napo mostra OiRA al seu cap. És una eina gratuïta en línia i fàcil d’utilitzar, que permet a les petites empreses avaluar els riscos dels seus llocs de treball. Si, com...

View film

En Napo a “moure’s segur”

En Napo a “moure’s segur”
2011

La pel·lícula se centra en el transport en el lloc de treball, dirigint especial atenció al transport mitjançant un carretó elevador, entre d’altres formes de transport intern i extern. La pel·lícula inclou escenes sobre la seguretat del lloc, de...

View filmView scenes

Pages