Vés al contingut

En Napo presenta “contacte i inhalació de substàncies químiques a la feina”

Categories
Dangerous substances
Signs and labels
Chemicals

Aquesta pel·lícula és una versió revisada de “Scratch and Sniff, - Riscos químics en el lloc de treball” produïda l’any 2003. A la revisió s’han introduït canvis per harmonitzar els símbols (pictogrames) utilitzats en el transport de mercaderies perilloses i els signes utilitzats en la classificació, etiquetatge i embalatge de productes químics, però els set pictogrames existents passaran a ser nou. L’1 de desembre de 2010 era la data límit a fi que totes les substàncies fossin reclassificades i etiquetades en línia amb el nou sistema global (GHS), i abans de l'1 de juny de 2015 s’haurà d’haver conclòs el mateix procés amb les mescles (anteriorment denominades "preparats").

En Napo participa en una sèrie d'escenes breus on apareix treballant amb productes químics, entre els quals n’hi ha d’irritants, inflamables, corrosius, tòxics o perillosos per al medi ambient. Cada escena va seguida d'una breu seqüència que mostra com prevenir accidents amb pràctiques de treball segures. Aquesta pel·lícula és apropiada per a tots els sectors industrials i activitats laborals. L'objectiu és atraure l'atenció sobre la importància d'etiquetar els productes químics. Després d'una explosiva escena inicial, hi ha sis seqüències que mostren, en primer lloc, la forma errònia de procedir, i mostren les possibles –i greus- conseqüències que se’n poden derivar; tot seguit s’exposa la forma correcta d’actuar, que és seguint les instruccions de seguretat.