Vés al contingut

Napo a... pols en el treball

Categories
Dust
Dangerous substances
Machinery
Personal protective equipment (PPE)

La pols és un problema potencial en el lloc de treball de dues maneres diferents però significatives: problemes respiratoris i explosions de pols. Els efectes nocius de la pols poden variar des de la irritació cutània fins al càncer de pulmó segons la composició de la pols i el tipus i grau d'exposició.

"Napo a... pols en el treball" il·lustra algunes de les moltes situacions i substàncies que generen pols i emfatitza la importància de controlar l'exposició a la pols a la feina per evitar malaltia. La pel·lícula acaba amb una explosió: una explosió de pols: la ràpida combustió de partícules fines que es solen suspendre a l'aire sovint, però no sempre, en un espai tancat.