Vés al contingut

Napo a... alerta d'incendi!

Categories
Fire and explosion
Emergency routes
Emergency procedure

Aquesta pel·lícula aborda el risc d'incendi i explosió al lloc de treball i les mesures que es poden adoptar per reduir-lo. Una qüestió fonamental en la gestió del risc és la necessitat d'una avaluació sòlida. Perquè s'iniciï un incendi o es produeixi una explosió calen tres elements: una substància inflamable (combustible), aire (oxigen) i una font d'ignició (calor). 

El públic objectiu de la pel·lícula és la població treballadora, principalment els que treballen en indústries i/o llocs on el risc d'incendi i explosió és més gran.