Vés al contingut

Napo... Els assassins ocults

Categories
Dangerous substances
Cancer
Work related diseases
Work environment

Vèncer el càncer és una prioritat del Marc Estratègic de la UE sobre Seguretat i Salut en el Treball 2021-2027. Aquesta pel·lícula de Napo està dissenyada per conscienciar sobre el càncer relacionat amb el treball i promoure'n la prevenció. El contingut se centra en els "carcinògens generats per processos" que s'originen com a subproductes d'un procés de treball, aquests requereixen atenció addicional ja que no tenen etiquetatge ni referències als fulls de dades de seguretat.

Una alta proporció de la població treballadora de la UE està potencialment exposada a "contaminants generats pel procés", en particular, els gasos d'escapament, com ara les emissions dels motors dièsel, la pols de sílice, la pols de fusta dura i els fums de soldadura.

Les activitats on l'exposició a carcinògens és alta inclouen construcció, conducció, mecànica, fusteria, pintura i soldadura.

Moltes persones no són conscients que aquestes substàncies generades a la seva activitat laboral poden causar càncer…. això ha de canviar!