You are here

Back to Films

Napo en ... situacions xocants

L’electricitat és una part familiar i essencial de la vida diària, però l’electricitat pot ferir,fins i tot matar, i causar danys, si no es tractada amb respecte. Hi ha precaucions mínimes que poden reduir significativament el risc de patir danys quan s’està treballant amb electricitat o en proximitat d’elements en tensió. Napo en... situacions xocants mostra alguns d’aquests riscos: a les històries més curtes es descriuen situacions en què Napo s’enfronta al risc elèctric, mentre que les més llargues fan referència a aspectes relacionats amb l’organització del treball i les relacions laborals. El risc es representa amb una petita figura en forma d’un arc elèctric de color “blau elèctric”. La pel·lícula està dissenyada per il·lustrar alguna d’aquestes situacions i promoure el debat i afavorir unes pràctiques segures.

Napo en ... situacions xocants
Empènyer estirar
Sobre i fora
Càrrega positiva
A propd’un accident
Doble dosi

Scene 06Doble dosi

2015
En el calor del moment
Intervenció d’alt risc
Consignació
Factors agravants
Alt voltatge