Vés al contingut

Napo a... robots a la feina

Categories
ICT/digitalisation
Accident prevention
Maintenance
Ergonomics

Aquesta pel·lícula ofereix una introducció a la seguretat de la robòtica en el lloc de treball i descriu algunes de les tecnologies robòtiques emergents, els tipus d'accidents associats a la robòtica, els principals perills i com es poden controlar.

Els treballadors de les línies de producció corren el risc més gran, seguits dels treballadors de manteniment. El mal disseny del lloc de treball i l'error humà causen la majoria de lesions.

Els avenços en les tecnologies d'automatització, inclosos els robots fixos, els robots col·laboratius i mòbils i els exoesquelets, tenen el potencial de millorar les condicions de treball, però també d'introduir riscos laborals als llocs de treball de fabricació.