Vés al contingut

En Napo a “assumptes arriscats”

Categories
Risk assessment
Accident prevention

El tema de la Campanya Europea de Seguretat i Salut en el Treball 2008/2009 va ser l'avaluació de riscos. La pel·lícula "Assumptes Arriscats" tracta sobre els perills i els riscos al lloc de treball, així com de la necessitat d'actuar a partir dels fets constatats per aconseguir uns llocs de treball més saludables i segurs. A la pel·lícula s’examinen alguns dels perills i riscos més habituals, així com la necessitat de parar-se a pensar abans d’actuar per reduir la incidència d’accidents de treball i malalties professionals. La pel·lícula està pensada com a recurs didàctic per introduir l'avaluació de riscos i les nocions de perill i risc.