Vés al contingut

En Napo a “moure’s segur”

En Napo a “moure’s segur”
Categories
Workplace transport
Accident prevention
Risk assessment

La pel·lícula se centra en el transport en el lloc de treball, dirigint especial atenció al transport mitjançant un carretó elevador, entre d’altres formes de transport intern i extern.

La pel·lícula inclou escenes sobre la seguretat del lloc, de les persones i dels vehicles, així com també sobre el manteniment, la visibilitat, els canvis i les activitats de càrrega i descàrrega. Està dirigida a tots els treballadors, però sobretot als nous i als joves.

El missatge principal de la pel·lícula és que el transport en el lloc de treball ha d’estar ben organitzat i ben gestionat. Això requereix una implicació de la direcció en la correcta planificació, execució i seguiment, així com també en l’avaluació de riscos per identificar els perills i els riscos, i en l’adopció de les mesures necessàries. També exigeix un comportament adequat dels treballadors, que han d’estar degudament capacitats i ser supervisats; i mitjançant un enfocament participatiu aconseguir que els riscos es redueixin i es gestionin adequadament.