Vés al contingut

En Napo a “la seguretat a l’obra”

Categories
Construction
Accident prevention
Risk assessment

En aquesta pel·lícula en Napo treballa en una obra de construcció i això li permet mostrar alguns dels perills i riscos més habituals al sector. Com a treballador, en Napo afronta nombroses situacions de perill però aconsegueix superar aquests mals tràngols. La pel·lícula està pensada per a treballadors de la construcció, però és apta per a tots els sectors i tots els nivells de treballadors, especialment joves en formació o en pràctiques. L’objectiu és conscienciar dels riscos més freqüents a les obres i donar als espectadors l’oportunitat de reflexionar sobre les mesures preventives més adaptades a cada situació. En set històries curtes es mostren diferents aspectes de la seguretat a una obra: els sistemes anticaiguda, el risc de caigudes d'altura, la presència d'obstacles, el mal d'esquena o la importància d’organitzar les rutes de transport, entre d’altres.

Baixa