Vés al contingut

Contacte i inhalació de substàncies químiques a la feina

Contacte i inhalació de substàncies químiques a la feina
Categories
Dangerous substances
Dangerous substances
Chemicals
Signs and labels

En Napo participa en una sèrie d'escenes breus on apareix treballant amb productes químics, entre els quals n’hi ha d’irritants, inflamables, corrosius, tòxics o perillosos per al medi ambient. Cada escena va seguida d'una breu seqüència que mostra com prevenir accidents amb pràctiques de treball segures. Aquesta pel·lícula és apropiada per a tots els sectors industrials i activitats laborals. L'objectiu és atraure l'atenció sobre la importància d'etiquetar els productes químics. Després d'una explosiva escena inicial, hi ha sis seqüències que mostren, en primer lloc, la forma errònia de procedir, i mostren les possibles -i greus- conseqüències que se’n poden derivar; tot seguit s’exposa la forma correcta d’actuar, que és seguint les instruccions de seguretat. La pel·lícula cobreix sis dels nou símbols de seguretat, i tracta breument també el risc que comporten els explosius.