Vés al contingut

Derechos y autorizaciones

Les pel·lícules d’en Napo són propietat de Via Storia, productora amb seu a Estrasburg (França), i del consorci Napo, que subvenciona i produeix les pel·lícules per encàrrec d'un petit grup d'institucions professionals i organitzacions europees dedicades a la salut i la seguretat: AUVA (Àustria), CIOP (Polònia), DGUV [antiga HVBG] (Alemanya), INAIL (Itàlia), INRS (França), TNO (Països Baixos) i SUVA (Suïssa). A més, l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball té un acord amb DGUV (en nom del Consorci) per reproduir i facilitar còpies de les pel·lícules d’en Napo als centres de referència nacionals de tots els estats membres de la Unió Europea, així com als països candidats a entrar a la UE i als països integrants de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC).

Drets d’autor

La productora francesa Via Storia té els drets d’autor de la sèrie

El Consorci Napo gaudeix de certs drets com coproductor, inclòs el ple dret, sense límit temporal, per utilitzar les pel·lícules dins l’àmbit del treball de la seva institució i de rebre cintes mestres de les que es puguin fer reproduccions.

Drets de terceres parts

Les pel·lícules de Napo, o escenes individuals de les mateixes, podran utilitzar-se lliurement per a l’educació, la formació i per a crear un estat d’opinió, sense sol·licitar permís previ del Consorci Napo.

Es poden utilitzar les escenes individuals de les pel·lícules d’en Napo en presentacions en PowerPoint i en llocs Intranet, fent esment als productors en la forma d'un fotograma final que es pot descarregar aquí.

Aquests drets no inclouen:

  • l’edició, revisió o modificació de les pel·lícules
  • l’ús de les pel·lícules o d’escenes de les mateixes en altres produccions de vídeo/cine
  • l’ús de les pel·lícules o escenes soltes de les mateixes per a publicitat, promoció o recolzament comercial
  • la duplicació, distribució o venda de reproduccions de les pel·lícules
  • la publicació de les pel·lícules de Napo en pàgines web a Internet
  • la inclusió de les pel·lícules o escenes de les mateixes en productes multimèdia, llevat autorització expressa.

El Consorci Napo permet crear hiperenllaços a la pàgina web de Napo, www.napofilm.net però no dóna permís per a l’allotjament de pel·lícules de Napo en d’altres pàgines web.

El personatge d’en Napo només es pot utilitzar directament per promocionar les seves pel·lícules: no es pot utilitzar aquest personatge ni cap imatge d’en Napo per a promoció, publicitat o publicacions generals en matèria de seguretat i salut en el treball.

Sol·licitud d’altres productes/materials

Totes les sol·licituds d’altres productes i materials hauran de realitzar-se al Consorci Napo. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a la direcció formulari de contacte