You are here

Připravujeme

Portrait of Napo

V dubnu 2016 byl na podporu evropské kampaně na období 2016–2017 „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ uveden nový film „Napo … zpátky ke zdravé budoucnosti“. Byly zahájeny práce na novém filmu, který se týká bezpečnosti při práci v silničním provozu. Konsorcium Napo každoročně natočí jeden nebo dva nové filmy. V současné době uvažujeme o nových filmech s tématem požáru a výbuchu, prachu a zdravotní péče.