Přejít k hlavnímu obsahu

Připravujeme na rok 2023

Portrait of Napo

V roce 2022 byl zveřejněn film o karcinogenech „Napo ve filmu… Skrytí zabijáci“, který je příspěvkem k celkovému Evropskému plánu boje proti rakovině.

V roce 2023 je pro mnoho evropských organizací zabývajících se bezpečností a ochranou zdraví při práci jednou z hlavních priorit změna klimatu a je plánována nová verze filmu Napo ve filmu… Teplotní stres (duel), a to společně s filmy o požární ochraně a aktualizovanou a přepracovanou verzí prvního filmu o Napovi – „Napo ve filmu... Příběh nejlepšího značení“.