You are here

Napovy filmy

"Nejlepším způsobem používání Napa je myslet jako Napo"

Jednotlivé díly filmů o Napovi jsou vyrobeny pomocí počítačové grafiky. Vystupují v nich postavy ze světa práce, které se setkávají s problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Hlavní postava Napo a jeho partneři ve svém vyjadřování nepoužívají slova. Jejich příběhy mají vzdělávací hodnotu. Evokují otázky a podněcují debatu o specifických aspektech bezpečnosti při práci. Někdy navrhují praktická řešení nebo k nim směřují.

Epizody o Napovi si zajišťují svou identitu kombinací vzdělávání, kulturní nezaujatosti a animovaného stylu. Napo je sympatická, ale lehkomyslná postava. Díky Napovu univerzálnímu jazyku jsou filmy vhodné pro každého. Každá scéna je nezávislá na ostatních a lze ji použít jako jeden film nebo jednotlivě.

Protože Napo je animovaná postava, může zkoumat oblasti, které by nebyly přístupné hraným nebo dokumentárním filmům. Je nezničitelný a věčný, ne jako pracovníci, které se snažíme chránit.

Napo ve filmu bezpečnost na staveništi

Napo ve filmu bezpečnost na staveništi
2004

Napo pracuje na staveništi a film ukazuje některé z běžných nebezpečí a rizik na stavbě. Jako zaměstnanec Napo čelí mnoha nebezpečným situacím, ale podaří se mu těžkou zkoušku projít. Film je určen pro stavební dělníky, ale je vhodný pro všechna...

Přehrát filmZobrazit scény

Sicherer Auftritt mit Napo (Stát oběma nohama na zemi... s Napem)

Sicherer Auftritt mit Napo (Stát oběma nohama na zemi... s Napem)
2003

Bezpečnost při práci vyžaduje předvídavost a dobrou organizaci práce. V tomto filmu náš hrdina Napo klouže, zakopává a padá z jedné nebezpečné scény do druhé. Šest krátkých epizod lze použít v rámci prezentací a workshopů jako úvod do problematiky...

Přehrát film

Napova dobrodružství

Napova dobrodružství
2001

Film poukazuje na běžná rizika na pracovišti a je ideální pro mladé lidi, kteří mají minimální nebo žádné pracovní zkušenosti. Zdůrazňuje povědomí o rizicích, potřebě bezpečných pracovních postupů a důležitosti zaškolení. Tento film je vhodný pro...

Přehrát filmZobrazit scény

Příběh nejlepšího značení

Příběh nejlepšího značení
1998

První film série o Napovi je zaměřen na představení základních bezpečnostních značek a symbolů pro ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti. Je to užitečný průvodce pro nové zaměstnance a cenný zdroj informací pro ostatní pracovníky. Ukazuje různá...

Přehrát filmZobrazit scény

Pages