You are here

Napovy filmy

"Nejlepším způsobem používání Napa je myslet jako Napo"

Jednotlivé díly filmů o Napovi jsou vyrobeny pomocí počítačové grafiky. Vystupují v nich postavy ze světa práce, které se setkávají s problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Hlavní postava Napo a jeho partneři ve svém vyjadřování nepoužívají slova. Jejich příběhy mají vzdělávací hodnotu. Evokují otázky a podněcují debatu o specifických aspektech bezpečnosti při práci. Někdy navrhují praktická řešení nebo k nim směřují.

Epizody o Napovi si zajišťují svou identitu kombinací vzdělávání, kulturní nezaujatosti a animovaného stylu. Napo je sympatická, ale lehkomyslná postava. Díky Napovu univerzálnímu jazyku jsou filmy vhodné pro každého. Každá scéna je nezávislá na ostatních a lze ji použít jako jeden film nebo jednotlivě.

Protože Napo je animovaná postava, může zkoumat oblasti, které by nebyly přístupné hraným nebo dokumentárním filmům. Je nezničitelný a věčný, ne jako pracovníci, které se snažíme chránit.

Sicherer Auftritt mit Napo (Stát oběma nohama na zemi... s Napem)

Sicherer Auftritt mit Napo (Stát oběma nohama na zemi... s Napem)
2003

Bezpečnost při práci vyžaduje předvídavost a dobrou organizaci práce. V tomto filmu náš hrdina Napo klouže, zakopává a padá z jedné nebezpečné scény do druhé. Šest krátkých epizod lze použít v rámci prezentací a workshopů jako úvod do problematiky...

Přehrát film

Napova dobrodružství

Napova dobrodružství
2001

Film poukazuje na běžná rizika na pracovišti a je ideální pro mladé lidi, kteří mají minimální nebo žádné pracovní zkušenosti. Zdůrazňuje povědomí o rizicích, potřebě bezpečných pracovních postupů a důležitosti zaškolení. Tento film je vhodný pro...

Přehrát filmZobrazit scény

Příběh nejlepšího značení

Příběh nejlepšího značení
1998

První film série o Napovi je zaměřen na představení základních bezpečnostních značek a symbolů pro ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti. Je to užitečný průvodce pro nové zaměstnance a cenný zdroj informací pro ostatní pracovníky. Ukazuje různá...

Přehrát filmZobrazit scény

Pages