You are here

Back to Films

Napo v … šoku!

Elektřina je běžná a nezbytná součást každodenního života, ale pokud se s ní nezachází s respektem, může lidi zranit nebo i zabít a způsobit škody. Existují jednoduchá preventivní opatření, která mohou významným způsobem snížit riziko poranění při práci s elektřinou nebo v její blízkosti. Film „Napo v … šoku!“ popisuje některá z rizik: krátké příběhy zobrazují Napa, jak se potýká s různými druhy ohrožení elektrickým proudem, a delší příběhy se týkají organizace práce a pracovních vztahů. Ohrožení je znázorněno jako malá postavička v podobě elektrického oblouku v elektricky modré barvě. Smyslem filmu je názorně poukázat na některé problémy, podpořit diskuzi a vést k bezpečnějším pracovním postupům.

Napo v … šoku!
Ani tahem ani silou
Ne a ještě jednou ne
Kladný náboj

Scéna 04Kladný náboj

2015
Vypni a pak teprve zachraňuj
Dvojitá dávka
Opatrnosti není nikdy dost
Riziko je zřídka samo
Každý svého úrazu strůjcem
Zbytečné nebezpečí
Vysoké napětí