You are here

Back to Films

Napo ve filmu posviťme si na břemena

Muskuloskeletární poruchy (MSD) jsou nejčastějším pracovním zdravotním problémem v Evropě, který se dotýká milionů pracovníků - v určité fázi života až 90 % lidí trpí bolestí zad, poruchami horních končetin a poškozením z přetěžování opakovanými pohyby.

Film „Posviťme si na břemena“ podporuje integrovaný přístup k boji s MSD a potřebu řešit celé zatížení těla, které zahrnují veškerý stres a námahu, faktory prostředí jako podmínky práce v chladném pracovní prostředí, pracovní tempo a přemisťování nákladů.

Film ukazuje Napa v různých pracovních situacích a je vhodný pro všechny pracovníky, včetně migrujících a dočasných pracovníků. Film nabízí jedenáct scén zobrazujících typické situace na pracovišti.

Posviťme si na břemena

Scéna 01Posviťme si na břemena

2007
Moderní doba
Rozděl a panuj
Ergonomie je zásadní
Otáčej se s rozumem
Bez úchytek?
Správná výška
Vibrace
Kdo z koho
Protáhni se!
Drž mě pevně!
Konec

Scéna 12Konec

2007