You are here

Back to Films

Napo ve filmu... bezpečná údržba

Nedostatečná úroveň údržby je jednou z hlavních příčin úrazů a nemocí z povolání. K mnoha úrazům dochází v průběhu údržbářských prací nebo z důvodu zanedbané nebo nekvalitní údržby.

Napo se v tomto filmu objevuje v mnoha různých situacích, někdy jako údržbář a jindy zase jako běžný zaměstnanec. Na vlastní oči vidíme, jak důležitá je izolace nebo „odstávka”, když se provádí údržba strojních zařízení, jaké problémy představují „skrytá nebezpečí“ nebo práce ve stísněných prostorách a jak je důležité, aby údržbu, a to zejména kontroly a zkoušení, prováděly způsobilé osoby.

Tento film, který je vhodný pro všechna odvětví a zaměstnance na všech pozicích, usiluje o podporu správné praxe a upozorňuje na význam bezpečné údržby.

Introduction
Odstávka
Skrytá nebezpečí

Scéna 03Skrytá nebezpečí

2010
Nic nevymýšlet!
Něco tu nehraje!
A co teď?
Konec

Scéna 08Konec

2010