You are here

Back to Films

Napo ve filmu boz(p) na start!

Cílem filmu je zvýšit povědomí o problémech, kterým čelí mladí lidé při začátcích v nové práci nebo při příchodu na nové pracoviště. Napo představuje ideální způsob, jak se přiblížit mladému publiku, a to zejména mladým lidem při zaškolování a získávání pracovních zkušeností. Film je vhodný pro všechny nové uchazeče na trhu práce, včetně migrujících a dočasných pracovníků. Obsahuje sedm scén, které zobrazují typické situace, kterým čelí nově příchozí na pracovišti.

Napo ve filmu: bezpečný start!
Neváhejte a ptejte se!
Pozor - poslouchejte!
Přílis mnoho informací!
Konec

Scéna 07Konec

2006