You are here

Back to Films

Napo ve filmu hluku stop!

Hluk na pracovišti se dotýká tisíců pracujících. Cílem filmu je ukázat některé z hlavních příčin poškození sluchu a zdůraznit potřebu regulovat hluk u zdroje, podnikat preventivní opatření a v případě potřeby používat vhodnou ochranu sluchu. Tento film je vhodný pro všechna odvětví a všechny úrovně zaměstnanců, zejména pro mladé lidi při zaškolování a získávání pracovních zkušeností.

Napo … hluku stop!
Sluch se nedá spravit
Neslyšel nebezpečí
Hluk v kanceláři
Těhotenství bez hluku
Na druhé koleji
Konec

Scéna 08Konec

2005