You are here

Historien om Napo

Napos oprindelse

Napo blev som idé oprindeligt udtænkt af en lille gruppe kommunikationsmedarbejdere inden for arbejdsmiljø for at imødekomme behovet for informationsprodukter af høj kvalitet til at nedbryde nationale grænser og tage hånd om arbejdstageres forskellige kulturelle, sproglige og praktiske behov. Formålet med filmene er ikke at dække et emne fuldstændigt, ligesom de ikke skal ses som uddannelses- eller undervisningsfilm. Napos og hans venners rolle er at fungere som en appetitvækker til arbejdsmiljø gennem deres vindende væsen, sjove replikker, humor og muntre holdning til tingene. "Sikkerhed med et smil" er Napos bidrag til sikrere, sundere og bedre arbejdspladser. Hver enkelt film er produceret i samarbejde med en række europæiske institutioner. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao, Spanien, har finansieret udviklingen af webstedet.

Baggrund

Filmkonsortiet - HSE (Det Forenede Kongerige), DGUV (Tyskland), INAIL (Italien), INRS (Frankrig), SUVA (Schweiz) og AUVA (Østrig) - opstod i kølvandet af Det Europæiske Arbejdsmiljøår i 1992/3 og den europæiske filmfestival i Thessaloniki i 1992.

Europa-Kommissionen støttede filmfestivaler ud fra den overbevisning, at det var muligt at tilpasse de bedste videoer til brug i hele EU. Dette viste sig at være vanskeligt. Mange film er produceret af kommercielle produktionsselskaber, som ikke har været villige til at opgive deres rettigheder. Kulturforskelle betyder, at billeder, historier og "fornemmelser" gør det svært at tilpasse og overføre film på tværs af landegrænser.

Konsortiet mødtes derfor for at drøfte, hvordan man kunne igangsætte og producere videoer til brug i hele Europa. Konsortiet er baseret på enkeltpersoners personlige interesser og bidrag og ikke institutioners.

Udviklingsteam

Napo-filmene er udarbejdet og instrueret af Eric Scandella for Via Storia.

3D-animationen er udarbejdet af Fabrice Barbey for Protozoaire.

Den oprindelige musik er komponeret af Henri Muller.

Napo kommer til verden

Gruppen sammensatte et forslag, en specifikation og et udbud med henblik på at producere en video om sikkerhedsskilte og fandt frem til to produktionsselskaber fra deres eget land, som blev opfordret til at fremsætte en behandling. Via Storia, et fransk selskab fra Strasbourg, vandt kontrakten. Napo var født!

Den første video, Historien om de bedste skilte, deltog i EU's filmfestival i Edinburgh i 1998 og vandt priser ved verdenskongressen i Sao Paulo i 1999 samt ved nationale filmfestivaler i Frankrig og Tyskland.

I 2003 udtrykte Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao interesse for en tredje video til støtte for den europæiske uge og dennes tema om farlige stoffer. Der blev indgået en aftale med konsortiet om at give agenturet mulighed for at levere masterkopier af videoen til alle medlemsstater, kandidat- og EFTA-lande med klare forbehold vedrørende ikke-eksklusiv brug, rettigheder og omkostninger. Dette samarbejde er fortsat.