You are here

Back to Napo for teachers

Napos spot på potentielle farer: Indgreb og forebyggelse

Filmen ser på potentielle farer og på nogle af de mest almindelige risikable situationer, man kan møde på arbejdspladsen, og behovet for at: ‘Stoppe op, tænke og handle’. Filmen søger at forklare forskellen mellem potentielle farer og risikable situationer, hvordan de kan elimineres eller mindskes, og demonstrerer dette ved hjælp af praktiske situationer, således at man kan få en bedre forståelse for betydningen af en ‘risiko’.

Vejledning til lærere

Behøver du hjælp til at organisere en læringsaktivitet?

Hvis du vil vide mere

Lektion

Dette undervisningsmateriale består af en række sjove aktiviteter, som børnene kan leve sig ind i. Det hjælper dem med at identificere og forklare arbejdsmiljørisici og -farer både i skolen og i hjemmet. Det sætter dem i stand til at forstå deres eget ansvar i relation til risici og farer og vurdere forskellige grader af risici.

Formål med undervisningen

Start

Aktiviteter

Vurdering

I skal bruge