You are here

Søg efter resultater for "Forebyggelse af ulykker"

Napo på farlige arbejdspladser

Napo på farlige arbejdspladser
2008

Risikovurdering er temaet for den europæiske kampagne i 2008/09. Sikkerhed på… og uden for arbejdet handler om farer og risici på arbejdspladsen og behovet for at vurdere risici og følge op på resultaterne heraf med sigte på at gøre arbejdspladserne...

Se filmenSe episoder

Pages