You are here

Back to Films

Napo på farlige arbejdspladser

Risikovurdering er temaet for den europæiske kampagne i 2008/09. Sikkerhed på… og uden for arbejdet handler om farer og risici på arbejdspladsen og behovet for at vurdere risici og følge op på resultaterne heraf med sigte på at gøre arbejdspladserne sikrere og sundere. Filmen ser nærmere på farer og nogle af de mest almindelige risici på arbejdspladsen og på behovet for: ‘Stop, tænk og handl’ for at nedbringe antallet af arbejdspladsulykker og hyppigheden af erhvervsbetingede sygdomme. Filmen skal efter hensigten anvendes som et hjælpemiddel i undervisningen til introduktion af risikovurdering og fare- og risikobegrebet.

Introduction

Episode 01Introduction

2008
Vurder risikoen
Bekæmp risikoen
Fjern risikoen
Udryd risikoen
Sikkerhed betaler sig

Episode 07Sikkerhed betaler sig

2008
Slutningen

Episode 08Slutningen

2008