You are here

Back to Films

Napo i: "når stressen rammer"

Stress på arbejdspladsen er årsag til en stor procentdel af tabte arbejdsdage, og antallet af personer, der lider af stressrelaterede sygdomme, er stigende.

Napo identificerer på sin traditionelle humoristiske måde nogle af årsagerne til stress på arbejdspladsen, herunder for høje krav, manglende kontrol, konstant pres, uacceptabel adfærd, manglende respekt, forandringer, dårlig planlægning og modstridende instrukser, hvilket medfører fejl, træthed, udbrændthed, udmattelse og ringe præstation.

De psykosociale risici på arbejdspladsen kan håndteres på vellykket vis, og dette øger både arbejdstagernes velvære og virksomhedens resultater. Løsningen er forebyggelse. Filmen er rettet til alle arbejdsmiljøer og har til formål at åbne en debat om nogle af de sværeste problemer, som arbejdstagere, ledere og tilsynsførende står over for.

Altid til rådighed
Mangel på respekt
Modsatrettede krav
Stress ved skranken
Mareridtspleje