You are here

Undervisningsmaterialer til lærere

Portrait of Napo

EU-OSHA (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur) og Napo-konsortiet har sammen udarbejdet en række undervisningsmaterialer om arbejdsmiljø til læreremed den stadig mere populære Napo-figur. Formålet er at integrere arbejdsmiljøemner i undervisningen af elever i grundskolen på en sjov og kreativ måde ved hjælp af Napo-filmklip og kreative aktiviteter.

I hver undervisningspakke beskrives de vigtigste budskaber og formålet med undervisningen. Lærerne får detaljerede oplysninger om idéer til aktiviteter og de ressourcer, de skal bruge, samt et eksempel på en lektionsplan, som nemt kan integreres i en typisk lektion af 40 minutters varighed.

Undervisningspakkerne indeholder forslag til lektionsplaner til brug iundervisningen af børn mellem syv og elleve år i arbejdsmiljøets betydning. Undervisningsmaterialerne består af fyldestgørende instruktioner, forslag til aktiviteter og tilhørende ressourcer, der kan downloades, så lærere og pædagoger får hjælp og vejledning, når de skal integrere arbejdsmiljøbudskaberne i de eksisterende læseplaner. De fleksible lektioner er udformet på en sådan måde, at de kan indpasses i de nuværende undervisningsfag og styrke og støtte op om undervisningen i disse fag. Lektionerne omhandler:

  • Undervisning i personlig sundhed og samfundsforhold
  • Videnskab
  • Færdselssikkerhed
  • Sprogundervisning
  • Kunst

Lektioner

Målaldersgrupper9-11-årige
Napo in hazard's hunter

Følgende undervisningsmaterialer om arbejdsmiljø henvender sig til børn mellem ni og elleve år. Ni-årsalderen er en vigtig fase i børns udvikling, da de på det tidspunkt skal begynde at arbejde sammen i grupper for at færdiggøre projekter, arbejde selvstændigt på projekter, der omfatter flere faser, og introduceres for grundlæggende videnskabelig tænkning og videnskabelige kendsgerninger. Ved at skabe en risikoforebyggende kultur udstyres de med basiskvalifikationer og -viden, som vil beskytte dem i årene fremover.

Målaldersgrupper7-9-årige
Napo in be body wise

Følgende undervisningsmaterialer om arbejdsmiljø er udarbejdet til børn mellem syv og ni år. I den alder begynder børn at tænke abstrakt og udvikle evnen til at ræsonnere. De lærer ved at iagttage, men begynder også at lære ved hjælp af sprog og logik. Når børn i den alder introduceres for arbejdsmiljø, vil det danne grobund for gode arbejdsmiljøvaner.